Nepřihlášený uživatel
Jméno: Heslo:
flag sk flag cz flag en

Kvalita a ekológia

Spoločnosť RENOST, s.r.o. bola certifikovaná v zmysle noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 dňa 30.06.2006 , recertifikovaná 30.6.2009 v zmysle normy ISO 9001:2008 a hoci od r. 2010 nevykonáva ďaľšie certifikácie ,vo svojej činnosti aj naďalej aplikuje systém manažérstva kvality a environmentu.

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU


Vedenie spoločnosti Renost, s.r.o. ktorej hlavným zameraním je výroba pojazdových a plastových kolies pre nábytok, ručné vozíky, kontajnery, fúriky, sa zaväzuje k ďalšiemu rozvoju organizácie, neustálemu zlepšovaniu úrovne kvality výrobkov a služieb k všestrannému uspokojovaniu očakávaných a predpokladaných potrieb zákazníkov a napĺňaniu požiadaviek právnych predpisov.

Spoločnosť prijíma zodpovednosť za ochranu životného prostredia v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou v oblasti je výroby pojazdových a plastových kolies. Uznáva potrebu zlepšovanie environmentálneho manažmentu ako jednu z najvyšších priorít spoločnosti.

Pre splnenie tohoto záväzku sa vedenie organizácie zaväzuje plniť nasledujúce vyhlásené zásady politiky kvality a systému environmentálneho manažmentu:

Naším základným cieľom je uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov. Dôsledne zaisťujeme súčasné a budúce požiadavky zákazníkov a právnych predpisov a premietame ich do ďalšieho zlepšovanie kvality a sortimentu našich služieb.

Naším základným záväzkom je plnenie právnych a iných požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia, ktorým spoločnosť podlieha. Udržíme a upevníme naše postavenie medzi slovenskými firmami v oblasti výroby pojazdových a plastových kolies. Podmienkou splnenia tohto zámeru je aktívny prístup a kvalitná práca na všetkých úrovniach organizácie, a pocit osobnej zodpovednosti každého pracovníka by mal byť zárukou, že sa naše služby budú stále viac a viac presadzovať.

Budeme realizovať účinné a efektívne investície do moderných technológií, spoľahlivých kontrolných metód, cieleného vzdelávanie zamestnancov spoločnosti a tým zvýšime kvalitu ľudských zdrojov. Hodláme zvyšovať potenciál našej spoločnosti prehlbovaním motivácie všetkých našich pracovníkov k zvyšovaniu svojich znalostí a odborných zručností a k zlepšovaniu produktov spoločnosti. Prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a poradenstvom u zákazníkov budeme pôsobiť na ich environmentálne povedomie a zodpovedné chovanie k životnému prostrediu.

Budeme dbať na dobrú pracovnú atmosféru na našom pracovisku a korektné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, čo je základom pre čo najlepšiu úroveň našich produktov.

Stanovené zásady environmentálnej politiky primerane uplatňujeme a požadujeme ich aj od zmluvných partnerov.Budeme aj naďalej poskytovať našim zákazníkom odbornú a technickú pomoc pre optimálne využívanie našich produktov.

Jednou z našich priorít je prevencia vzniku nezhôd na všetkých úrovniach riadenia organizácie a pri napĺňaní ich aktivít.

Za prioritu považujeme prevenciu, ktorá má prednosť pred následnými opatreniami a neustále zlepšovanie v oblasti ochrany životného prostredia.

Budeme plniť požiadavky normy ISO 9001:2008 tak, aby sme neustále zlepšovali efektívnosť systému manažmentu a environmentu.

Prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a poradenstvom u zákazníkov budeme pôsobiť na ich environmentálne povedomie a zodpovedné chovanie k životnému prostrediu. Pri všetkých súčasných a plánovaných činnostiach a inováciách služby uplatňujeme neustálu snahu o znižovanie znečisťovania životného prostredia.

Bezpečne a voči životnému prostrediu šetrne manipulujeme s nebezpečnými odpadom. Účelne a hospodárne využívame vodu, energie a suroviny s cieľom znižovať ich spotrebu. Pripravenosťou a prevenciou predchádzame havarijným situáciám. Ak nastanú postupujeme podľa havarijných plánov, ktoré zaisťujú minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie.Ing.Šanoba Vincent
konateľ spoločnosti

V Ružomberku dňa 30.6.2009
 Fulltextové vyhledávání na stránce:
Informační oznámení dle zákona 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.